fbpx

Wat zijn Affirmaties?

Positieve affirmaties & het manifesteren van uw verlangens

Affirmeren is positief bevestigen,  positief uitdrukken in woorden, gedachten en overtuigingen wat we eerlijk willen en wie we willen zijn in ons leven. Positieve  Affirmaties hierna Affirmaties  zijn duidelijke, positieve gedachten, overtuigingen, woorden en zinnen die onze ware wil, wensen en verlangens bevestigen. Affirmaties/ Bevestigingen en affirmeren/bevestigen is hardop zeggen, neerschrijven en claimen wat je echt wilt – en dat bevestigen. Elke affirmatie activeert je intentie en deze begint vorm te krijgen of te manifesteren in het fysieke rijk, je hier en nu.

Onze affirmaties komen ons onderbewustzijn binnen en hebben een diepgaand effect op onze emoties en gevoelens, onze acties, onze dagelijkse activiteiten en keuzes, en uiteindelijk, ons hele leven. Door herhaaldelijk affirmaties in te zetten, kan het onderbewustzijn horen en accepteren wat we bevestigen als feit. We affirmeren onbewust de hele tijd wanneer we consequent gedachten herhalen totdat ze in onze geest verankerd raken als ingebedde overtuigingen. We leggen steeds weer nieuwe verklaringen af ​​tot ze onze realiteit worden.

Het aangeven en herhalen van positieve affirmaties is het krachtigst als deze affirmaties het onderbewustzijn binnentreden om onderdeel te worden van onze ‘programmering’. Hoe meer nadruk en energie we leggen op onze affirmaties, hoe meer ingebed ze worden in onze geest en geloofssysteem … ergo, om het positieve in je leven te manifesteren, moet je het positief bevestigen.

Affirmaties kunnen zowel positief als negatief zijn. Ons onderbewustzijn maakt geen onderscheid of onderscheid tussen een positief of een negatief bericht, maar accepteert alle informatie die het geeft. Als je bijvoorbeeld negatief affirmeert en over falen denkt, verwijst naar jezelf als een mislukking en echt gelooft dat je faalt, dan zal je jezelf actief saboteren om ervoor te zorgen dat je faalt – het vervullen van je negatieve affirmatie/affirmaties. Als je optimistisme, geloof en zelfvertrouwen hebt en positief succes bevestigt, zal je hogere verwachtingen hebben en actief positieve actie ondernemen om je gewenste resultaten tot stand te brengen … Uiteindelijk manifesteer je succes. Als je onderbewustzijn gelooft dat je wilt falen, dan zal je dat ook waarmaken. Self fulfilling prophecy. Als je onderbewustzijn gelooft dat je succes wilt, dan is dat wat je zult ontvangen. Wat we geloven en verwachten, is wat we zullen ervaren.

Alle woorden die we kiezen te gebruiken, onze houdingen, verwachtingen en onze gedachten, sturen een energie en vibratie naar het Universum. Positieve woorden, verklaringen en affirmaties zenden positieve energie uit. Het aangeven en herhalen van positieve affirmaties helpt om negatieve gewoonten, overtuigingen, denkvormen en denkwijzen te doorbreken. Door het gebruik van positieve affirmaties kunnen we onszelf in een meer positieve en optimistische gemoedstoestand denken, kunnen we persoonlijke zelfliefde verbeteren, kunnen we gezonder, levendiger, sterker, geduldiger, vriendelijker voor onszelf en anderen worden, meer meeleven, meer rijkdom ervaren … de lijst van al het goeds dat je claimt kan eindeloos zijn. Positieve affirmaties helpen ons om ons te concentreren op de positieve aspecten die we willen manifesteren en om de positieve aspecten te versterken en om ons te helpen een vanuit angst regeerde instelling te veranderen.

Er is een logische, maar vaak over het hoofd geziene, reden waarom positieve affirmaties werken. Affirmaties zijn een directe communicatie met onze ‘zielsgeest’. De ‘zielsgeest’ heeft eeuwige wijsheid en kennis en resoneert altijd met de waarheden van onze ziel. Wanneer we positieve affirmaties horen en verklaren, resoneert het met onze ziel en manifesteert en keert het de energie terug naar ons.

Zorg ervoor dat je affirmaties positief, productief en levens bevorderend zijn en wees duidelijk en gefocust wanneer u uw positieve affirmaties herhaalt om uw exacte verlangens in realiteit te manifesteren. Verklaar uw positieve affirmaties met vertrouwen, vertrouwen en vastberadenheid en vermeld uw intenties met duidelijkheid en betekenis. Het belangrijkste is om met hart en ziel er in te geloven.

Joanne Sacred Scribes